Skip to main content
  • HISTORIA


AJIA NAPA HISTORIA
Nazwa Ayia Napa pochodzi od weneckiego klasztoru o tej samej nazwie, znajdującego się w centrum miasta, obok placu, który dziś jest klubowym zagłębiem. Słowo „Ayia” (Ajia) oznacza po grecku „święty”. Nazwa „Napa” oznaczała dawniej „zalesioną dolinę” lub kotlinę. W dawnych czasach tereny otaczające miasto porastał gęsty las. Zgodnie z miejscową legendą słynna dziś ikona Matki Bożej została przypadkowo odkryta przez myśliwego podążającego za zdobyczą. Po jej odkryciu nazwano ją Matką Bożą z Napy, a następnie nazwę skrócono i obecnie jest znana jako Ayia Napa. Obecny klasztor, zbudowany w 1100 r., został wzniesiony wokół groty ku czci Matki Boskiej z Ayia Napa. Według miejscowej tradycji do 1790 r. okolice Ayia Napa pozostawały bezludne. Pierwsi mieszkańcy pochodzili z Salonik w Grecji. Pierwszym mieszkańcem Ayia Napa był Nikolaos Kemitzis z Salonik. Przybył z Grecji około 1790 r. i ożenił się z dziewczyną z wioski położonej w północno-wschodniej części Ayia Napa i Paralimni, której nazwa brzmiała Panayia. Wkrótce po ślubie Kemitzis skonfliktował się z władzami osmańskimi, które w tym czasie rządziły Cyprem. Zdecydował się zamieszkać w pobliżu klasztoru w Ayia Napa. Z geograficznego punktu widzenia Ayia Napa leży w pobliżu przylądka Kawo Greko we wschodniej części Cypru, na południe od Famagusty i stanowi część większego obszaru znanego jako Kokkinochoria („Czerwone Wioski”, nazwa pochodzi od czerwonego koloru gleby). Miejscowość leży w okręgu Famagusta, w pozostałej południowej części dystryktu zajętej przez wojska tureckie w 1974 roku. Ayia Napa jest oddalona o 8 kilometrów od Protaras; miasta, które w ostatnim czasie przeżywa podobny rozwój, ale zachowało przytulny charakter i jest bardziej przyjazne dla rodzin i lokalnych mieszkańców.

PARALIMNI HISTORIA
Paralimni to miasto położone w południowo-wschodniej części Cypru, nieco w głębi lądu, w dystrykcie Famagusta. Od czasu tureckiej inwazji na Cypr w 1974 r. urosło i podniosło swój status, ze względu na migrację wielu uchodźców uciekających z północy. W Paralimni, która jest obecnie tymczasowym centrum administracyjnym dystryktu Famagusta i największą gminą na kontrolowanym przez Greków cypryjskich obszarze dystryktu, mieszka wiele osób pracujących w branży turystycznej w Protaras i Ayia Napa. Słowo Paralimni oznacza „nad jeziorem”. Historycznie miasto zostało zbudowane na brzegu płytkiego jeziora, które napełniało się wodą tylko w zimie. Na początku XX wieku dno jeziora zostało zrekultywowane do celów rolniczych. Paralimni nie zawsze leżało w miejscu, w którym znajduje się obecnie; pierwotnie zbudowano je na wzgórzu, między Derinią a jego obecną lokalizacją. W XV wieku przeniesiono je jednak w głąb lądu, aby uniknąć ataków piratów. Mówi się, że pierwsi ludzie osiedlili się w Paralimni zaraz po zdobyciu pobliskiego miasta Famagusta przez Turków osmańskich w 1571 roku. Pierwsza osada nosiła nazwę Święty Dymitr i do dziś miejsce to nosi jego imię. W 1986 r., po przeprowadzeniu referendum, miasto zostało uznane za gminę o nazwie „Paralimni”. Poza centrum miasta domy to zwykle małe sześciany, ale rekompensują to ich atrakcyjne ogrody, zwłaszcza gdy kwitną drzewa. Nowe, lepiej sytuowane pokolenia wydają większe sumy pieniędzy na budowę nowoczesnych i malowniczych domostw. Tereny wokół Paralimni mają żyzną, czerwoną glebę i słyną z uprawy cypryjskich ziemniaków, a także z malowniczych wiatraków, które służą do czerpania wody z podziemnych warstw wodonośnych w celu nawadniania okolicznych gruntów. Wiele z tych wiatraków jest obecnie nieczynnych, ponieważ zastąpiono je pompami elektrycznymi lub spalinowymi. Zanim pojawiła się turystyka, źródłem bogactwa Paralimni były bogate tereny rolnicze, które do dziś mają ogromne znaczenie. Protaras to miejscowość głównie turystyczna, która podlega jurysdykcji administracyjnej gminy Paralimni.